Studia ethnologica Croatica je godišnjak Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U časopisu se objavljuju recenzirani znanstveni radovi koji pridonose razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u području etnologije i kulturne antropologije. Objavljuju se i članci srodnih disciplina s fokusom na kulturnim fenomenima i procesima, kao i prikazi knjiga. Časopis podržava regionalno i međunarodno usmjerenje.

Časopis se izdaje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Izdavač | Publisher
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Hrvatska


Leave a Reply

Your email address will not be published.